แบรนด์ชีวาทัย

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (CHEWA) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จำกัด และ TEE DEVELOPMENT PTE LTD. บริษัทในเครือของ TEE LAND LTD. ซึ่งได้เล็งเห็นโอกาสการเติบโตและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยร่วมกัน จึงได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

ทั้งนี้ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ชาติชีวะ จำกัด นำโดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ และคุณสมหะทัย พานิชชีวะ มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนธุรกิจทางด้านการเงิน

TEE DEVELOPMENT PTE LTD. เป็นบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้น 100% โดย TEE Land Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) TEE Land เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศสิงคโปร์และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise) มากกว่า 11 โครงการ มีชื่อเสียงและความเป็นเลิศทั้งด้านการออกแบบที่ทันสมัย ภาพลักษณ์ของโครงการที่สวยหรู นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้แนวความคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดูร่วมสมัย ชื่อโครงการชีวาทัย ราชปรารภ โครงการอาคารพักอาศัยจำนวน 1 อาคาร สูง 26 ชั้น จำนวนทั้งหมด 325 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 1,350 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนราชปรารภ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใกล้สถานที่สำคัญหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน และเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้ามากขึ้นและได้รับความเชื่อมั่นในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาการสำคัญ

 • ปี 2559

  • วันที่ 5 เมษายน 2559 บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ 750 ล้านบาท
  • บริษัทฯ ได้เข้า ซื้อโครงการ เอคิว อาเรีย อโศก อาคารสูง 29 ชั้น จำนวน 315 ยูนิต พร้อมเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น 'ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก' โครงการดังกล่าวเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรู ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีมูลค่าทรัพย์สินโครงการทั้งสิ้นกว่า 1,700 ล้านบาท
 • ปี 2558

  • บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001-2008 (Provision of Sale & Real Estate Services) สำหรับด้านระบบการควบคุมคุณภาพ
  • วันที่ 24 เมษายน 2558จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการ “ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ” คอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง 24 ชั้น จำนวน 172 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,050,000,000 บาท
 • ปี 2557

  • บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า โครงการ 1 เฟส 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ยูนิต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง มูลค่ารวม 210,000,000 บาท
  • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคารรวม 427 ห้องบนถนนปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 780,000,000 บาท
  • บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อโครงการดีซิโอ (Dzio) จากบริษัท อรดา จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ฮอลมาร์ค งามวงศ์วาน พร้อมเข้าดำเนินการ และพัฒนาที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 792 ห้อง บนถนนงามวงศ์วาน-บางเขน จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 1,200,000,000 บาท
  • บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มเติมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 13 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า โครงการ 2
 • ปี 2556

  • บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการจากบริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ "ครอส พอยท์" ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ โครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ และเปลี่ยนชื่อ บริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นบริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด เพื่อเป็นผู้พัฒนาโครงการโดยตรง ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยโครงการชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น จำนวน 279 ห้อง มูลค่าโครงการรวม 1,050,000,000 บาท
  • บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท
 • ปี 2555

  • บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factories) พร้อมเปิดให้เช่าในโครงการแรก จำนวน 5 ยูนิต
 • ปี 2553

  • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการชีวาทัย รามคำแหง บนถนนรามคำแหง ตั้งอยู่ใกล้กับทางยกระดับรามคำแหง-พระรามเก้า ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 33 ชั้น จำนวน 535 ห้อง มูลค่าโครงการรวม 1,100,000,000 บาท
 • ปี 2551

  • บริษัท ชาติชีวะ จำกัด และ TEE Development Pte Ltd ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ชีวาทัย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ด้วยการนำความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความชำนาญของทั้งสองฝ่ายมาพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการออกแบบ การบริการและการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
  • บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทฯ เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนพื้นที่กรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสูงโครงการแรกของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการชีวาทัย ราชปรารภ” ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 26 ชั้น จำนวน 325 ห้อง บนถนนราชปรารภ ใกลร้ถไฟฟ้าสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีราชปรารภ มูลค่าโครงการรวม 1,350,000,000.
  • บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในนาม "เดอะ สุรวงศ์ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) สูง 8 ชั้น จำนวน 52 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร มูลค่าโคงการรวม 350,000,000 บาท

CHEWATHAI SOCIETY

News update, promotions and previleges.Build a better life that lasts forever