นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

CHEWA

1.40 THB

  • +0.01
  • (0.72%)
ปริมาณซื้อขาย: 8,286,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.39 - 1.42

ปรับปรุงเมื่อ:  27 มีนาคม 2560 16:35

คำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
ปี 2558