นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

CHEWA

1.40 THB

  • -
  • (-%)
ปริมาณซื้อขาย: 718,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.39 - 1.41

ปรับปรุงเมื่อ:  28 เมษายน 2560 16:40

คำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
ปี 2559