นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.21
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.20 - 1.22
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 324,400
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.95
ปรับปรุงเมื่อ:17 สิงหาคม 2560 (16:39)
Chart Type