นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.40
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.39 - 1.41
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 718,400
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.19 - 1.95
ปรับปรุงเมื่อ:28 เมษายน 2560 (16:40)
Chart Type