นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.40
เปลี่ยนแปลง: +0.01
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.39 - 1.42
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 8,286,900
% เปลี่ยนแปลง: +0.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.19 - 2.60
ปรับปรุงเมื่อ:27 มีนาคม 2560 (16:35)
Chart Type