นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.35
เปลี่ยนแปลง: +0.01
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.33 - 1.35
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 3,345,300
% เปลี่ยนแปลง: +0.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.19 - 1.95
ปรับปรุงเมื่อ:26 มิถุนายน 2560 (16:40)
Chart Type